• firma@gumienny.pl
 • |
 • (61) 640 11 25
 • |
 • Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 17:00, Sobota: 8:00 - 13:00
 • Znajdziesz nas na

Audyt energetyczny

-

Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

W pierwszym etapie wykonywana jest analiza techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa ona zakres oraz parametry techniczne, organizacyjne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, którego celem jest lepsza efektywność energetyczna budynków. W efekcie pracy audytów powstają konkretne zalecenia inwestycyjne z oszacowaniem ich skali, kosztów oraz terminów zwrotów.

Zakres audytu obejmuje wszystkie elementy, instalacje i urządzenie w obiekcie budowlanym, które mają związek ze zużyciem energii.

Należą do nich między innymi:

 • przegrody zewnętrzne, czyli ściany, dachy, stropodachy

 • stolarka okienna i drzwiowa

 • instalacje grzewcze

 • instalacje wentylacyjne

 • instalacje klimatyzacyjne

 • instalacje ciepłej wody użytkowej

 • oświetlenie

 • zastosowanie źródeł odnawialnych, czyli paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji do spalania biomasy itp.

Audyting energetyczny można rozróżnić na:

 • Audyt energetyczny mieszkania pozwala określić zapotrzebowania na energię potrzebną m.in . do ogrzania pomieszczenia i wody.

 • Audyt energetyczny domu jednorodzinnego – pomaga skutecznie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię domu jednorodzinnego, co może przyczynić się na znaczne oszczędności.

 • Audyt remontowy budynku określający zakres i parametry techniczne stanowiące założenia do projektu budowlanego.

 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – audyt energetyczny, które każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest wykonać raz na 4 lata.

 • Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa , który zawiera wykaz przedsięwzięć dla poprawy efektywności energetycznej oraz ocenę opłacalności ekonomicznej.

 • Audyt energetyczny oświetlenia – pozwala na określenie potencjału zaoszczędzenia energii elektrycznej oświetlenia.

 • Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego obejmuje nie tylko pomiar natężenia oświetlenia, ale również obliczanie jego strumienia.

 • Audyt odnawialnych źródeł energii opracowanie koncepcji wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 • Audyt energetyczny fotowoltaika – szczegółowo analiza zużycie energii elektrycznej przez wszystkie urządzania w obiekcie w obiekcie

 • Audyt energetyczny sprzężonego powietrza – poprawa efektywności energetycznej w systemie sprężonego powietrza.

 • Audyt energetyczny źródeł ciepła to analiza aktualnego systemu ciepła, co pozwala na wygenerowanie oszczędności energii oraz zmniejszenie kosztów wraz z uzyskaniem redukcji emisji CO2.

 • Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej – pokazuje, jak zmniejszyć koszty za eksploatację sieci ciepłowniczej.

Możliwe jest także wykonanie audytu energetycznego do programu czyste powietrze oraz do ulgi termomodernizacyjnej.

Audyt energetyczny wykonywany jest w oparciu o szereg obowiązujących ustaw, rozporządzeń i norm:

 • Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów.

 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

 • Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej.

 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

 • Norma PN-EN ISO 6946 – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

 • Norma PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.

 • Norma PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

 • Norma PN-82/B-02402 – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

 • Norma PN-82/B-02403 – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

 • Norma PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

   

Źródła: https://ceet.pl/audyty-energetyczne/ , https://www.efektywniej.pl/audyt-energetyczny/

Dlaczego właśnie my
-
Doświadczenie i wysoki poziom świadczonych usług!
Zobacz przykładowe
-
NASZE REALIZACJE
Jesteśmy
-
AUTORYZOWANYM PRZEDSTAWICIELEM
Buderus, Ferroli, Jeremias, Poujoulat, Diamont, Defero
Firma Gumienny - FG Plus
Dane adresowe

SIEDZIBA FIRMY
ul. Osiedlowa 32
62-302 Węgierki

PUNKT SPRZEDAŻY
ul. Kościuszki 14
62-300 Września

TOP PARTNER BUDERUS
ul. Kościuszki 14
62-300 Września
Szybki kontakt

 • tel: (61) 640 11 25
 • mail: firma@gumienny.pl


Social media